30
wzrost skuteczności sprzedaży
50
skrócenie czasu realizacji umów ubezpieczeniowych
40
wzrost pozyskanych nowych klientów w pierwszym roku

Multiagencja ubezpieczeniowa posiadała problem z nieefektywnym zarządzaniem działem sprzedaży. Handlowcy otrzymywali za dużo zadań naraz, co powodowało bałagan w procesie sprzedaży, a tym samym opóźnienia w realizacji umów ubezpieczeniowych. Brakowało również narzędzi do śledzenia działań sprzedażowych oraz do zarządzania leadami i klientami.

Problem

Multiagencja ubezpieczeniowa, zatrudniająca 50 handlowców, borykała się z problemami w obsłudze klientów.

Brak jednolitej platformy CRM powodował chaos w kontaktach z klientami, co skutkowało dłuższym czasem reakcji na zgłoszenia i brakiem transparentnej informacji o historii kontaktów z klientami. Ponadto, firma miała trudności w monitorowaniu działań handlowców i ich efektywności, co wpłynęło na spadek sprzedaży oraz obniżenie jakości obsługi klienta.

Rozwiązanie

Aby poprawić obsługę klientów oraz efektywność działań handlowców, multiagencja ubezpieczeniowa postawiła na wdrożenie systemu Okay CRM.

System ten umożliwiła jednoczesną pracę wszystkich handlowców na jednej platformie z możliwością kolejkowania zadań, co skróciło czas reakcji na zgłoszenia klientów oraz pozwoliło na śledzenie historii kontaktów z klientami.

Okay CRM umożliwił także monitorowanie działań handlowców, ich efektywności oraz zarządzanie przedłużeniami ubezpieczeń i bieżącymi zamówieniami, co pozwoliło na poprawę jakości obsługi klienta i zwiększenie sprzedaży.

Rozwiązanie

Aby poprawić obsługę klientów oraz efektywność działań handlowców, multiagencja ubezpieczeniowa postawiła na wdrożenie systemu Okay CRM.

System ten umożliwiła jednoczesną pracę wszystkich handlowców na jednej platformie z możliwością kolejkowania zadań, co skróciło czas reakcji na zgłoszenia klientów oraz pozwoliło na śledzenie historii kontaktów z klientami.

Okay CRM umożliwił także monitorowanie działań handlowców, ich efektywności oraz zarządzanie przedłużeniami ubezpieczeń i bieżącymi zamówieniami, co pozwoliło na poprawę jakości obsługi klienta i zwiększenie sprzedaży

Efekt

Dzięki wdrożeniu systemu Okay CRM, multiagencja ubezpieczeniowa odnotowała liczne korzyści. Oto najważniejsze z nich:

  • Skuteczność sprzedaży wzrosła o 30%, co oznacza zwiększenie liczby sprzedanych polis ubezpieczeniowych oraz wzrost przychodów firmy.
  • Handlowcy otrzymują mniej zadań naraz, co skutkuje znacznym usprawnieniem procesu sprzedaży. W efekcie czas realizacji umów ubezpieczeniowych skrócił się o 50%.
  • Okay CRM umożliwił skuteczne zarządzanie leadami, co pozwoliło na zwiększenie liczby pozyskanych klientów. W ciągu pierwszego roku od wdrożenia systemu firma pozyskała 40% nowych klientów.
  • System Okay CRM umożliwił zautomatyzowanie procesów sprzedażowych, co skutkowało wzrostem efektywności pracy handlowców. W efekcie koszty wynagrodzeń i szkoleń dla nowych pracowników zmniejszyły się o 15%.

Wprowadzenie systemu OKAY CRM do multiagencji ubezpieczeniowej pozwoliło na usprawnienie procesów sprzedażowych i przyczyniło się do zwiększenia skuteczności sprzedaży oraz wzrostu przychodów firmy.

W efekcie firmie udało się dodatkowo usprawnić i tak wysoki już poziom obsługi klienta. Średni czas reakcji na zapytanie sprzedażowe spadł do 10 minut.

Dodatkowo, udało się usprawnić analitykę działań marketingowych. W efekcie budżet reklamowy mógł być przydzielany tam, gdzie szansa na pozyskanie wysokiej jakości leadów była największa.