27
wzrost sprzedaży po wdrozeniu
50
skrócenie czasu reakcji na zapytanie
15
wzrost konwersji sprzedaży nowych handlowców

Firma produkująca okna, oferująca je w całej Europie, jak każde przedsiębiorstwo, spotyka się z wieloma wyzwaniami. Jednym z głównych problemów jest kontrola procesów sprzedażowych, zarządzanie kontaktami z klientami i zarządzanie danymi na temat sprzedaży. 30 handlowców, którzy pracują w terenie, muszą często przemieszczać się i utrzymywać kontakt z klientami, co utrudnia efektywne zarządzanie danymi.

Problem

Zespół sprzedażowy zidentyfikował kilka kluczowych problemów.

Większość handlowców  pracuje w terenie, co utrudnia koordynację działań, a także utrzymanie dobrych relacji z klientami. Wielokrotnie zdarza się, że w wyniku błędów w zarządzaniu danymi, powtarzają się te same działania sprzedażowe, co prowadzi do zmniejszenia efektywności pracy handlowców i strat finansowych dla firmy.

Dodatkowo, brak spójnego systemu zarządzania danymi powoduje problemy z monitorowaniem działań handlowców oraz utrudnia planowanie sprzedażowe. Brak pełnej kontroli nad planami sprzedażowymi i potencjalnymi klientami utrudnia podejmowanie szybkich i trafnych decyzji biznesowych przez menadżerów.

Ponadto, ręczne zarządzanie danymi sprzedażowymi powoduje, że analizowanie ich jest trudne i czasochłonne. Brak jasno zdefiniowanych procesów biznesowych prowadzi do nieefektywnego wykorzystania czasu, co powoduje straty finansowe dla firmy.

Ogólnie rzecz biorąc, brak spójnego systemu zarządzania danymi sprzedażowymi, brak pełnej kontroli nad planami sprzedażowymi oraz trudności w analizowaniu danych sprzedażowych i planowaniu działalności handlowej prowadzą do nieefektywnej pracy handlowców oraz strat finansowych dla firmy.

Rozwiązanie

Dzięki wdrożeniu spójnego systemu, firma osiągnęła wiele korzyści.

Zarządzanie danymi sprzedażowymi i kontaktami z klientami stało się o wiele łatwiejsze i bardziej przejrzyste. Dzięki temu, handlowcy mają pełną kontrolę nad danymi sprzedażowymi i kontaktami z klientami, co pozwala na skuteczniejszą realizację działań sprzedażowych i lepszą obsługę klientów.

Menadżerowie firmy uzyskali pełną kontrolę nad planami sprzedażowymi oraz aktywnością handlowców. Raporty generowane przez Okay CRM umożliwiają łatwe i szybkie monitorowanie efektywności pracy handlowców oraz wykrywanie trendów i wzorców w sprzedaży. Dzięki temu, menadżerowie mają lepszy wgląd w działania handlowców i są w stanie szybko reagować na potrzeby rynku.

Okay CRM oferuje również szereg funkcjonalności, które ułatwiają analizowanie danych sprzedażowych i planowanie działalności handlowej. Automatyzacja procesów biznesowych pozwala handlowcom i menadżerom na więcej czasu na realizację działań sprzedażowych i obsługę klientów.

Efekt

Sukces przedsiębiorstwa przekłada się na konkretne liczby i metryki. Oto niektóre z nich:

  • 27% wzrostu sprzedaży po roku od wdrożenia systemu CRM
  • 50% skrócenie czasu reakcji na nowe potencjalne zlecenia, dzięki czemu firma jest w stanie szybciej i sprawniej odpowiadać na zapytania klientów
  • 15% wzrost konwersji sprzedażowej wśród nowych handlowców, co przekłada się na wyższe obroty i większe zyski

Po wprowadzeniu systemu Okay CRM, firma osiągnęła jeszcze wyższy poziom obsługi klienta. Wszystko to przekłada się na bezbłędną obsługę klienta i lepszą reputację marki.

Managerowie firmy podkreślają, że system Okay CRM to świetne narzędzie, które pokrywa wiele procesów w firmie i przyczyniło się do jej sukcesu.