Pozwala w wygodny sposób na zbieranie wszystkich istotnych informacji o kontrahencie. Znajdziesz w niej również istotne dane  o kontrahencie z możliwością tworzenia dodatkowych pól i obiektów. W karcie kontrahenta znajduje się także cała historia kontaktu, dokumenty, zadania, projekty, integracja z mapą Google z możliwością planowania trasy. Bezpośrednio z karty kontrahenta możesz wysłać e-maila oraz przechowywać wiele przydatnych danych, które w każdej chwili możesz rozwijać.

Najważniejsze funkcje w obszarze:

 • Pobieranie danych kontrahenta z GUS na podstawie numeru NIP
 • Ewidencja zmian na panelu kontrahenta
 • Przypisywanie wielu opiekunów
 • Planowanie trasy do kontrahenta
 • Zapamiętywanie byłych pracowników kontrahenta
 • Tworzenie dowolnych cech i atrybutów dla kontrahenta
 • Wyszukiwanie po wybranych cechach i atrybutach
 • Wyszukiwanie według lokalizacji
 • Tworzenie własnych widoków i formularzy dodawania kontrahenta

Karta projektu to wygodny sposób na zbieranie wszystkich istotnych informacji o projekcie/sprzedaży dotyczącej konkretnego klienta. W karcie znajdziemy wszystkie informacje dotyczące wartości projektów, przebiegu poszczególnych etapów projektu, historii aktywności z załączoną pełną dokumentacją, np. cenniki, oferty, umowy. Bezpośrednio z projektu możesz wysłać wiadomość e-mail, która automatycznie będzie powiązana z konkretnym projektem.

Najważniejsze funkcje w obszarze:

 • Planowanie działań (szanse sprzedażowe)
 • Raportowanie projektów według wartości
 • Przedstawienie wartości projektów na lejku sprzedaży
 • Tworzenie dowolnych cech i atrybutów dla projektu
 • Wyszukiwanie po wybranych cechach i atrybutach
 • Przedstawienie projektów łącznie z ich wartością na mapie
 • Ewidencja działań dotycząca zmian na projektach
 • Dołączenie dokumentów do projektów
 • Automatyczne zadanie przypisane do fazy projektów

Karta serwisu to wygodny sposób na zbieranie wszystkich istotnych informacji o serwisie u konkretnego klienta lub projektu. W karcie znajdziemy wszystkie informacje dotyczące wartości serwisu, przebiegu poszczególnych etapów, historii aktywności z załączoną pełną dokumentacją, np. karty serwisowe, umowy, zlecenia, dokumentacje. Każdy serwis może być powiązany z projektem sprzedażowym i/lub kontrahentem. Bezpośrednio z serwisu możesz wysłać wiadomość e-mail, która automatycznie będzie powiązana z konkretnym serwisem.

Najważniejsze funkcje w obszarze:

 • Planowanie działań
 • Raportowanie serwisów według wartości
 • Tworzenie dowolnych cech i atrybutów dla serwisu
 • Wyszukiwanie po wybranych cechach i atrybutach
 • Przedstawienie serwisów łącznie z ich wartością na mapie
 • Ewidencja działań zmian
 • Dołączenie dokumentów do serwisu
 • Automatyczne zadanie przypisane do fazy serwisu

Moduł pozwala na szybkie powiązanie zadania z kontrahentem, sprzedażą oraz konkretną osobą. Żadne zadanie nie będzie zapominane ponieważ system automatycznie powiadomi użytkownika o zbliżającym się zadaniu lub dołączeniu do zadania. W przypadku kiedy zadanie zostanie zlecone- właściciel będzie poinformowany o zmianie jego statusu.

Najważniejsze funkcje w obszarze:

 • Zadania cykliczne
 • Automatyczne przypomnienie w systemie i na adres e-mail
 • Delegowanie zadań
 • Powiązanie zadania z konkretnym kontrahentem, osobą, projektem, serwisem
 • Podłączenie dokumentów do zadania
 • Dodanie uczestników
 • Przypomnienie na e-maila i w systemie o zadaniach przeterminowanych – możliwość określenia po ilu dniach
 • Dowolne kategorie
 • Wyszukiwanie po wybranych cechach i atrybutach

System Okay CRM usprawni organizacje pracy Twojego zespołu, zaplanuj zadania w kalendarzu dla Ciebie i Twoich współpracowników. Będziesz mógł dowolnie je przesuwać, a system automatycznie powiadomi Cię o wszelkich zmianach.

Najważniejsze funkcje:

 • Filtrowanie kalendarza według zadań lub zdarzeń
 • Subskrypcja z każdym zewnętrznym kalendarzem (Outlook, Google, Apple, Android) – wystarczy wprowadzić zadanie do Okay CRM a pojawi się ono automatycznie na Twoim zewnętrznym kalendarzu
 • Dowolne rodzaje zadań
 • Dodawanie zadań z poziomu kalendarza
 • Zarządzanie terminami z wykorzystaniem metody „przeciągnij i puść”
 • Definiowanie uprawnień do przeglądania kalendarzy innych użytkowników

Okay CRM daje możliwość generowania wielu raportów zarówno dla Zarządu oraz samych użytkowników korzystających z systemu. Raporty pozwalają w szybki sposób analizować dane dotyczące sytuacji finansowej, jak i poszczególnych realizacji celów oraz ich etapów. Wszystkie raporty są przedstawione na czytelnych wykresach oraz w formie tabelarycznej z możliwością eksportu danych do Excela.

Najważniejsze raporty:

 • Lejek sprzedaży – raport pipeline
 • Dodane projekty
 • Skuteczność sprzedaży
 • Kategorie produktowe
 • Sprzedaż w ujęciu czasowym
 • Powody wygrania i przegrania projektu
 • Raporty kontaktów
 • Źródła pozyskania kontaktów
 • Raporty aktywności
 • Raporty zadań

Najważniejsze możliwości w obszarze raportów:

 • Możliwość porównania poszczególnych handlowców
 • Ograniczenia do wyświetlania danych, np. ,,Tylko moje’’
 • Eksport danych do Excela
 • Zawężanie danych do okresów
 • Podział ze względu na atrybuty
 • Wartości maksymalne
 • Wartości minimalne
 • Wartości średnie
 • Podział ze względu na uprawnienia
 • Możliwość utworzenia każdego raportu na podstawie danych z systemu

Moduł, który pozwoli Ci zapomnieć o przeszukiwaniu dysku w celu odnalezienia oferty czy umowy dla klienta. Wszelkie dokumenty mogą być przypisane bezpośrednio do kontrahenta, osoby, projektu, serwisu, aktywności oraz zadania.

Najważniejsze funkcje w obszarze:

 • Tworzenie folderów i podfolderów
 • Przypisywanie uprawnień do dokumentów
 • Tworzenie dowolnej kategorii
 • Wyszukiwanie po wybranych cechach lub atrybutach
 • Możliwość zarządzania dokumentami na zasadzie „przeciągnij i puść”
 • Tworzenie własnych nazw folderów i dokumentów
 • Możliwość oznaczenia dokumentów prywatnych
 • Szybki podgląd dokumentów
 • Rozróżnienie poszczególnych typów dokumentów

Historia pozwala na szybkie zorientowanie się we wszystkich ustaleniach z kontrahentem. W łatwy sposób można sprawdzić jak przebiegał kontakt, kiedy były prowadzone rozmowy lub jakie dane kontrahenta były zmienione w ostatnim czasie – wszystko dzięki automatycznym aktywnościom.

Najważniejsze funkcje w obszarze:

 • Automatyczne tworzenie historii przypisanej do konkretnego modułu
 • Ewidencja zmian danych w systemie
 • Wyszukiwanie po wybranych cechach i atrybutach
 • Filtrowanie danych
 • Analiza danych

Wysyłaj i obieraj pocztę e-mail bezpośrednio z Okay CRM,  a system automatycznie przypisze wysyłkę do konkretnego kontrahenta, projektu, serwisu oraz osoby. Historia zostanie automatycznie dopisana, a e-mail razem z załącznikiem przypisanym do modułu.

Najważniejsze funkcje:

 • Automatyczne sprawdzenie czy wiadomość została odczytana
 • Możliwość utworzenia wielu kont pocztowych
 • Tworzenie szablonów wysyłki, np. oferta, podziękowania, wysyłka świąteczna
 • Czytelny podział na wysyłkę seryjną i nieseryjną
 • Podłączanie załączników
 • Możliwość wysyłki seryjnej
 • Możliwość wysyłania bezpośrednio z różnych modułów
 • Precyzyjne targetowanie
 • Automatyczne powiązanie wysyłki z kontrahentem, osobą, projektem i serwisem.

Okay CRM daje możliwość dokładnego przefiltrowania danych również po nowo utworzonych polach. Każdy z filtrów może być filtrem prywatnym i zapisanym na stałe w systemie.

Najważniejsze funkcje:

 • Dostosowanie filtrów do potrzeb
 • Możliwość eksportu wyznaczonych danych
 • Filtry prywatne
 • Operacje seryjne na wybranych danych
 • Możliwość zapisywania filtrów

Pobierz dane kontrahenta lub aktualizuj prosto z bazy Głównego Urzędu Statystycznego. Baza danych już zawsze będzie posiadała aktualne dane kontrahenta.

Szybkie wyszukiwanie dzięki inteligentnemu przeszukaniu całej bazy danych wraz z jego podziałem na konkretne moduły.

Nie wszyscy użytkownicy pracują na tych samych danych, dlatego system daje możliwość ułożenia widoku i dostosowania kolumn do swoich potrzeb.

Z góry możesz określić automatyczne kroki w danej fazie projektu, system sam wygeneruje zadanie do wykonania po konkretnej akcji np. przypomni opiekunowi o konieczności kontaktu z klientem po wcześniejszym przedstawieniu oferty.

System automatycznie wyślę informację do opiekuna firmy i zmieni status w przypadku kiedy opiekun nie wykonał żadnej aktywności w stosunku do konkretnej firmy od X dni. Dzięki tej funkcji możesz być pewien, że już nigdy nie zapomnisz o swoim kliencie.

Dane w systemie możesz eksportować z dowolnego modułu. Wystarczy, że określisz jakiego typu dane chciałbyś wyeksportować. Nie wszyscy użytkownicy musza mieć dostęp do tej funkcji- w uprawnieniach możesz zablokować możliwość eksportu do Excela.

Część klientów może mieć wyższy priorytet ze względu na ilość zamówień, długość współpracy lub inne czynniki. System pozwala na personalizację segmentacji klienta –  sam możesz zaproponować podział segmentacji i przypisać do niej Twoich kontrahentów.

Wpisując numer NIP lub nazwę firmy system automatycznie przekaże informację jeżeli kontrahent występuje w bazie danych. Ponadto użytkownik dowie się, kto jest opiekunem i jaki jest obecny status kontrahenta.

W szybki sposób możesz wyselekcjonować grupę firm lub projektów i zobaczyć wyniki na mapie wraz z wartością samych projektów. Kolejnym krokiem może być bezpośrednie zaplanowanie trasy do wybranego kontrahenta.

Moduł w systemie Okay CRM pozwalający na tworzenie repozytorium dokumentów firmowych (oferty, cenniki, umowy etc.) z możliwością utworzenia folderów z podziałem na uprawnienia dostępu dla poszczególnych użytkowników lub grupy użytkowników.

Najważniejsze funkcje:

 • Tworzenie folderów i podfolderów
 • Przypisywanie uprawnień do dokumentów
 • Tworzenie dowolne kategorii
 • Wyszukiwanie po wybranych cechach lub atrybutach
 • Możliwość zarządzania dokumentami na zasadzie „przeciągnij i puść”
 • Tworzenie własnych nazw folderów i dokumentów
 • Możliwość oznaczenia dokumentów prywatnych
 • Szybki podgląd dokumentów
 • Rozróżnienie typów dokumentów

popup1popup2

part_01part_02part_03part_04part_05part_06part_07

Dowiedz się czemu OkayCRM zawdzięcza zaufanie tysięcy klientów!

Zacznij bezpłatny okres testowy